Pārvadājumi


SIA IRW SERVISS piedāvā vietējos un starptautiskos pasažieru un vietējos kravu pārvadājumus. Smagā kravas automāšīna. Ietilpība - 24 tonnas, piekabes garums - 12m.

Mazietilpīga kravas automašīna. Ietilpība - 1.5 tonna.Pasažieru autobuss vietējiem pārvadājumiem.

Pasažieru autobuss starptautiskiem pārvadājumiem.


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRW Serviss"

Reģ.Nr.: 40103771309, PVN: LV40103771309

Tel.: +371 26514141

Juridiskā adrese: Draudzības iela 10 - 4, Ogre, LV-5001

Faktiskā adrese: Čuibes iela 11, Rīga, LV-1063

A/S SEB Banka: LV97 UNLA 0050 0218 9607 9Valdes loceklis Armands Kārklelis, tel.: +371 29188818

Comments